Iltapäivätoimintaa pienille koululaisille

Kunnan on tuettava iltapäivätoimintaa pienille koululaisille, myös kaupungin leikkipuistojen toiminta on turvattava. Helsingissä on 70 ympäri vuoden arkipäivisin toimivaa leikkipuistoa ja niissä on vuosittain noin 3 miljoonaa käyntikertaa. Puistojen suurin käyttäjäryhmä ovat 7-10-vuotiaat koululaiset.

Koululaisten iltapäivätoiminta on tärkeä varhaisen tuen muoto lapsille ja lapsiperheille. Leikkipuistojen avoin toiminta tavoittaa perheet ja auttaa tunnistamaan lasten ongelmat aikaisessa vaiheessa. Leikkipuistot ovat myös osa päivähoidon palveluverkostoa. Puistot ovat kokoontumispaikka pienille lapsille sekä heitä kotona hoitaville vanhemmille. Puistoissa on järjestettävä toimintaa myös loma-aikoina ja kesäisin.