Elämänlaatua vanhuksille

Kunnalla on moraalinen velvollisuus huolehtia siitä, että vanhuksille on tarjolla tasokkaita asumis- ja hoivapalveluita. Kotipalveluja on kehitettävä, jotta hyväkuntoiset ikäihmiset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kunnallinen kotihoito painottuu nykyään lähinnä vain sairaiden hoitamiseen. Suuntaus vahvistuu tulevaisuudessa, kun yhä useampi kotihoidon piiriin tuleva vanhus on huonokuntoinen. Kuitenkin monet ikäihmiset tarvitsisivat apua tavallisiin arjen askareisiin, kuten pankissa asiointiin, ulkoiluun ja vapaa-ajan harrastuksiin.