Peruspalvelut etusijalle

Kaupungin pitää huolehtia kansalaisten peruspalveluista, kuten terveydenhuollosta, opetuksesta ja lasten päivähoidosta. Laissa kunnalle määrätyt palvelut on asetettava etusijalle. Kun resurssit ovat rajalliset, on keskityttävä olennaiseen.

Kunnan on kilpailutettava mahdollisimman suuri osa palveluistaan ja käytettävä ostopalveluita aina kun se on järkevää. Asiakkaan kannalta ei ole merkitystä, kuka palvelun tuottaa. Tärkeää on, että palvelut ovat laadukkaita ja että niitä on saatavissa kohtuulliseen hintaan. Palveluntuottajien moninainen kirjo hyödyttää kunnan asukkaita, kun he saavat enemmän sellaisia palveluita kuin itse tarvitsevat.