Vastuuta ympäristöstä

Maapallo on ainoa kotimme, meidän on pidettävä siitä huolta. Valitettavasti Helsingin seudun ilmastonkehitys ei ole kestävällä pohjalla. Kymmenesosa koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy pääkaupunkiseudulla. Helsingin alueen kokonaispäästöt ovat lisääntyneet seitsemän prosenttia vuoden 1990 jälkeen ja ne kasvavat nopeammin kuin alueen asukasluku.

Pääkaupunkiseudun on oltava edelläkävijä ympäristöasioissa. Ilman pienhiukkasia ja kasvihuonekaasuja on vähennettävä selvästi. Katupöly on ihmisille vakavin terveyshaitta ja haitallisin ilmansaaste, sallitut pitoisuudet ovat ylittyneet Helsingissä useasti viime vuosina. Kaupungin on otettava kaikki keinot käyttöön katupölyn torjumiseksi.

Pääkaupunkiseutua on kehitettävä eurooppalaiselta pohjalta, jossa asukkaiden tarvitsemat palvelut sijaitsevat lähellä kotia. Tarve yksityisautoiluun vähenee, kun kaupunkirakennetta tiivistetään ja lisätään joukkoliikenteen kustannustehokkuutta. On panostettava uusiutuvaa, ympäristöystävällistä energiaa käyttävän teknologian kehittämiseen. Erityisen tärkeää on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Yhteistyötä ja kilpailua pääkaupunkiseudun kuntien välille

Jos pääkaupunkiseudun kunnat yhdistettäisiin, Suur-Helsinki olisi alueellaan monopoliasemassa palveluiden tuottajana sekä verottajana. Pääkaupunkiseudulla pitäisi sen sijaan olla muutama suurehko kunta, jotka järjestäisivät yhtiestyönä joukkoliikenteen ja tärkeimmät palvelut, mutta jotka myös kilpailisivat keskenään siitä, mikä kunta tarjoaa parhaimmat elinolot asukkaille ja työpaikoille. Ihmisillä täytyy olla mahdollisuus muuttaa pois huonoja palveluja tuottavasta kunnasta. Silloin tehokkuuskin lisääntyy, kun kunnat joutuvat parantamaan toimintaansa.