Tulosta
Isäntäkategoria: Blogi

Amos Anderssonin taidemuseon toive rakentaa taidemuseo Lasipalatsiin on myötätuulessa kaupungissa. Se on hieno uutinen! Museohankkeen takana on Föreningen Konstsamfundet ja kyseessä on kokonaan yksityisesti rahoitettava museo, johon ei pyydetä kaupungilta tukea.

Kiinteistölautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle Lasipalatsin rakennusten ja sen tontin osan varaamista museon suunnittelua varten. Tontti vuokrattaisiin yhdistykselle ehdoilla, joiden yksityiskohdista kaupunginvaltuusto päättää myöhemmin, näillä näkymin käypään markkinahintaan. Kaupunki pääsisi samalla eroon osasta Lasipalatsin kiinteistöä ja sen kalliista kunnossapitokustannuksista. Myös museon suunnittelu- ja toteutuskustannuksista vastaisi kokonaan yksityinen yhdistys, eikä kaupunki.

Lasipalasin rakennus valmistui vuonna 1936 ja sen oli tarkoitus palvella vuoden 1940 olympialaisten kisavieraita. Liikehuoneistoja, ravintoloita ja elokuvateatterin sisältävä rakennus suunniteltiin väliaikaisrakennukseksi. Se oli tarkoitus purkaa myöhemmin suuremman liikerakennuksen tieltä. Kuten usein käy, tilapäiseksi aiottu rakennus jäi kuitenkin pysyväksi.

Lasipalatsi suojeltiin ja peruskorjattiin vuonna 1998 kulttuuri- ja mediakeskukseksi. Siinä toimii kahviloita, ravintoloita ja media-alan yrityksiä. Rakennuksessa on myös elokuvateatteri Bio Rex ja näyttelytiloja. Nyt historiallisesti arvokkaalle talolle voitaisiin turvata arvoisensa tulevaisuus.

Nykyisin Amos Anderssonin taidemuseo sijaitsee kauppakeskus Forumin takana ja jää siten monelta turistilta tai taiteenystävältä huomaamatta. Sen tilat ovat hajanaisia, pieniä ja sokkeloisia, vaikkakin persoonallisia. Uudet toimivammat tilat ovat tarpeen museon toiminnan kehittämiseksi.

Mannerhemintielle siirtyessään taidemuseo muodostaisi kaupunkikuvaan uuden tapahtuma- ja kohtaamispaikan Sijainti vastapäätä Kiasmaa täydentäisi hyvin kaupungin kulttuuritarjontaa. Amos Anderssonin museon kävijämäärä on vanhalla sijainnillaan ollut 30 000 - 70 000 näyttelyvierasta/vuosi. Uudessa museorakennuksessa Amos Anderssonin kävijämäärä voisi nousta yli sataantuhanteen näyttelyvieraaseen.

Kannatan Amos Anderssonin taidemuseohanketta erityisen lämpimästi siksi, että se toteutetaan kokonaan yksityisin varoin. Toisin kuin Guggenheim, se ei vaadi mittavaa ja pysyvää rahoitusta veronmaksajien kukkarosta. Toki Guggenheimkin on tervetullut Helsinkiin, mutta Amos Anderssonin tapaan vain yksityisellä rahoituksella, ei verovaroin.