Senioreille tarkoitettu palvelutalo Saga laajenee
12.03.2014 00:00

Jo olemassa olevat rakennukset säilyvät nykyisellään. Uusi kortteli on Saga Palvelut Oy:n ja Ruissalo Säätiön omistuksessa, mutta lisärakentaminen tapahtuu kaupungin puistoalueelle. Uuden rakennuksen ei pitäisi silti haitata Munkinpuiston virkistyskäyttöä, myös puiston viereinen kalliojyrkänteen profiili ja kasvillisuus säilyvät ennallaan.


Sagan vanhat senioriasunnot on rakennettu vuosina 1997 ja 2009 ja niissä on monipuoliset hoivapalvelut. Alkuperäisessä talossa, Dosentinpuistossa, on 136 asuntoa ja sen asukasvalinnoissa noudatetaan Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen ohjeita. Se tarkoittaa, että palveluasuntoa hakevalla seniorilla ei saa olla kovin paljon varallisuutta. Uudemmassa siivessä Dosentinrinteessä on 58 asuntoa, joihin voi muuttaa ilman tulo- tai varallisuusrajoja. Palveluasuntoja kaivataan Munkinseudulle jatkuvasti lisää, joten uusien palveluasuntojen tulo Sagaan on hieno uutinen.


Saga sijaitsee upealla paikalla Munkinpuiston reunassa. Ympäristöviranomaiset ovat tosin huomauttaneet, että Turunväylä heikentää ilmanlaatua tontilla. Sen vuoksi uudisrakennukseen vaaditaan asennettavaksi koneellinen suodattimin varustettu ilmanvaihto ja raitisilman sisäänotto pitää järjestää katolta tai puiston puoleiselta julkisivulta. Onneksi uusi rakennus sijaitsee kuitenkin vähintään 55 metrin päässä Turunväylästä. Se sijaitsee myös tuulensuunnan suhteen paremmalla puolella moottoritietä, joten päästöjen leviäminen asuntoihin on keskimääräistä vähäisempää.


Ympäristöviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota myös siihen, että Turunväylältä tulee naapurustoon liikennemelua. Uusien asuntojen melutaso ei kuitenkaan ylitä ohjearvoja, sillä melua torjutaan kiinni pidettävällä parvekelasituksella. Lisäksi Turunväylän nopeusrajoitusta suunnitellaan laskettavaksi myös kesällä 80 kh/h:iin, mikä alentaa alueen laskennallisia melutasoja 2 desibeliä. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on ohjata Tarvontien liikenne Munkkiniemen kohdalla tunneliin, mikä vähentää sekä saasteita että melua tien varrella.


Senioreille tarkoitettujen palveluasuntojen pohjapiirroksia säädellään nykyään yksityiskohtaisin määräyksin. Sosiaali- ja terveysvirasto kiinnittikin Sagan uudisrakennuksessa huomiota siihen, että talon kylyhuoneita pitäisi muokata tilavammiksi. Lisäksi palvelutalon makuuhuoneet olivat viraston mielestä liian kapeita, eivätkä mahdollista liikkumista apuvälineiden kanssa vuoteiden ympärillä. Sosiaaliviranomaiset puuttuivat palvelutalon pohjapiirrokseen niinkin tarkasti, että huomauttivat käytävien olevan liian hämäriä ja kapeita, jotta kaksi rollaattoria pystyy ohittamaan niillä toisensa. Rakennusvalvontavirasto on luvannut saattaa huomiot tiedoksi Sagalle, joten lopputuloksesta tulee varmasti toimiva.


Positiivinen yllätys tässä rakennushankkeessa on ollut se, että kun kaavamuutos oli julkisesti nähtävillä, siihen ei tullut yhtään ainoaa muistutusta. Yhdessä kaupungille lähetetyssä kirjeessä tosin arvosteltiin sitä, että kaupunki mahdollistaa yksityisen kalliin senioritalon rakentamisen eikä rakennuta tarpeeksi kohtuuhintaisia palveluasuntoja. On totta, että kaikenlaisia palveluasuntoja tarvitaan Helsinkiin paljon lisää. Kuitenkin ylivoimainen valtaosa kaupungin palveluasunnoista on suunnattu pienituloisille ja varattomille henkilöille. Ongelmana on nykyään se, että ikäihmiset, joille on kertynyt elämänsä aikana vähänkin enemmän varallisuutta, eivät ole oikeutettuja muuttamaan niihin. Siksi meillä on tarvetta myös Sagan kaltaisille yksityisille vapaarahoitteisille palvelutaloille.