Tulosta
Isäntäkategoria: Blogi

Tässä mielipiteitäni eri äänestyksissä kaupunginvaltuustossa:

 

Malmin lentokenttä 

 

Kannatin Malmin lentokentän suojelua ja äänestin lentokentän asuntorakentamiseen kaavoittamista vastaan sekä molemmilla kerroilla, kun lentokentän vuokrasopimusta käsiteltiin sekä yleiskaavan käsittelyn yhteydessä. Äänestin myös yleiskaavakäsittelyssä sen puolesta, että kaavaesitystä ei olisi hyväksytty vaan se olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että Malmin lentokenttä olisi säilynyt ilmailukäytössä. 

Helsinki olisi ansainnut vilkkaassa käytössä olevan lentoasemansa ja mittaamattoman arvokkaan, historiallisen kulttuuriaarteen, joka on valittu Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle. Kentällä olisi ollut myös tärkeä turvallisuuspoliittinen merkitys huoltovarmuuden näkökulmasta vaihtoehtoisena lentokenttänä pääkaupungissa, jos Helsinki-Vantaan lentokenttä jostain syystä joutuisi toimintakyvyttömäksi. 

Jätin valtuuston pöytäkirjaan eriävän mielipiteen koskien päätöstä Malmin lentokentän kohtalosta. 

 

Muu yleiskaava 

Tein yleiskaavaan valtuuston kokouksessa myös kaksi ponsiesitystä:

 "Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että yleiskaavan toteutuksessa kiinnitetään huomiota katumitoituksen ja liikennejärjestelmän toimivuuteen Munkinseudun ja Lauttasaaren kaltaisissa vanhoissa kaupunginosissa, jotta niiden paikallisliikenne säilyy sujuvana ja turvallisena ja pysäköintitilat riittävinä."

ja

"Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voiko yleiskaavan jatkovalmistelun toteutettaa Pareto-parannusperiaatteella eli parantaen ekososiaalisesti heikompien kaupunginosien asemaa huonontamatta vanhojen hyvien kaupunginosien asemaa", jotta Helsingin vanhojen hyvien kaupunginosien kehitys turvataan.

Monia nykyisiä helsinkiläisiä epäilyttää se, että miten vanhoille hyville asuinalueille käy, jos niiden viheralueille tungetaan paljon uudisrakentamista ja kaupunkibulevardit toteutetaan. Huoli on ymmärrettävä, kun yleiskaava olettaa, että melkein puolet koko Suomen väestökasvusta kohdistuisi Helsinkiin. Lisäksi kaupungin Asumisen ja maankäytön ohjelma velvoittaa, että kaikesta uudisrakentamisesta vain 40-45% on normaaleja "kovan rahan" asuntoja ja loput sosiaalista asuntotuotantoa. Vanhoihin kaupunginosiin voi nyt siis valitettavasti alkaa odottaa runsaasti lisää kaupungin vuokra-asuntoja. 

 

Hämeentien kävelykatu 

Vastustin äänestyksessä Hämeentien muuttamista pelkäksi kävely- ja joukkoliikennekaduksi.

On älytöntä kieltää henkilöautojen ajaminen kadulla ihan vain periaatteesta. Pyöräily on kannatettavaa, mutta pyöräteitä on mahdollista rakentaa kaupunkiin ilman, että muita liikennöintimuotoja syrjitään.

 

Kruunuvuoren silta 

Kruunuvuoren silta on niin kallis, että se kannattaa rakentaa vain, jos myös yksityisautot saavat ajaa sillalla.

Ehdotin, että esitys olisi palautettu uudelleen valmisteltavaksi siten, että myös yksityisautoilu on mahdollista sillalla. Koska hankkeen kustannukset ovat niin korkeat ja sillan elinkaari niin pitkä, että ei ole fiksua sulkea yhtä keskeistä liikennöintimuotoa kokonaan sen ulkopuolelle. Kaupunki- ja liikennesuunnittelun visiot ja tavoitteet voivat olla tulevaisuudessa aivan erilaisia kuin millaisia ne nykyään ovat. Siksi ratkaisujen pitäisi olla tulevina vuosikymmeninä järkevästi muokattavissa vastaamaan silloisia tarpeita, joihin myös yksityisautoilu saattaa kuulua.

 

Vegaaniruoka päiväkodeissa 

Kun valtuusto käsitteli aloitetta vegaaniruokavalion tuomisesta päiväkoteihin, äänestin sitä vastaan.

Ei ole järkeä aikaansaada päivähoitoon ylimääräisiä kustannuksia 1000euroa/lapsi, kun päivähoidon resurssit ovat muutenkin rajalliset ja mm. ryhmäkoot suuret. Allergiat on tietenkin huomioitava lasten ruokavaliossa, sen sijaan vapaaehtoisia, ideologisia omiin elämäntapoihin liittyviä ateriatoiveita ei voi maksattaa muilla veronmaksajilla. Jos kaupungilta löytyy ylimääräistä rahaa päivähoitoon, se pitää laittaa mieluummin ryhmäkokojen pienentämiseen ja hoitajien palkkoihin.

 

Kaupungin palvelut Suomessa laittomasti oleskeleville

Äänestin kaupunginvaltuustossa Vasemmistoliiton ehdotusta vastaan. Vasemmisto halusi, että Helsingin pitää tarjota ilmainen majoitus myös niille turvapaikanhakijoille, joille valtio ei ole myöntänyt oleskelulupaa ja jotka poliisi haluaa karkottaa Suomesta.

Minusta kaupungin pitäisi noudattaa valtiotason ohjeita asiassa eikää luoda muuta maata huomattavasti parempitasoista palvelujärjestelmää maassa laittomasti oleskeleville. Toivon, että Suomen hallitus ja eduskunta laatisivat pikaisesti koko maan kattavat ohjeistukset paperittomien palveluista, jotta käytäntö olisi samanlainen joka puolella Suomea.

 

 

Guggenheim

Vastustin Guggenheim-museon rakentamista Helsinkiin, koska siihen olisi pitänyt käyttää veronmaksajien rahaa. Kokonaan yksityisesti kustannettuna se olisi ollut tietenkin tänne tervetullut. Kun helsinkiläiset maksavat veroja, heillä on oikeus odottaa, että ne käytetään mahdollisimman hyvään tarkoitukseen.