Helsinki panostaa nyt tosissaan uusien päivähoitopaikkojen luomiseen. Talousarvioehdotus sisälsi 40 miljoonan euron lisäyksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Budjetti mahdollistaa päiväkotipaikan yli 1000 uudelle lapselle.

 

Esimerkiksi Munkinseudulla on kova pula lasten päivähoitopaikoista. Kaupunki suunnitteli aikaisemmin uuden päiväkotirakennuksen pystyttämistä Kaartintorpan päiväkodin tontille. Uuden rakennuksen sijoittamisesta vanhan viereen ajateltiin saatavan synergiaetuja esimerkiksi keittiötilojen ja ruokapalvelun osalta. Tämä Kaartintorpan päiväkodin lisärakennus on tällä hetkellä laitettu toteutussuunnitelmaan vuodelle 2022.


Tosin nyt kaupungissa on todettu, että kyseinen tontti ei olekaan ehkä välttämättä paras mahdollinen uudelle päiväkodille, koska se on liian pieni. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimiala etsiikin Munkinseudulta parhaillaan aktiivisesti uutta isompaa päiväkotitonttia. Tontin löytäminen pitkälti valmiiksi rakennetuista vanhoista kaupunginosista ei ole helppoa, mutta toivotaan, että se onnistuu.


Nykyisin Helsingissä on suuntauksena rakentaa huomattavasti isokokoisempia päiväkoteja. Niillä voidaan nopeammin ratkaista päivähoitopaikkojen tarpeen nopea lisääntyminen. Ne ovat myös kustannustehokkaampia kuin pienet tarhat.


Keskustassa Frantzenian entiseen yliopistorakennukseen on avattu kahdensadan lapsen päiväkoti. Maunulaan päätettiin rakentaa Suomen suurin päiväkoti, jossa on yli 300 paikkaa. Siellä työskentelisi lähes 60 lastenhoitajaa ja kasvattajaa sekä muuta henkilöstöä. Lapsikohtaista huoneistoalaa rakennukseen varataan 8 neliötä per samanaikaisesti paikalla oleva lapsi.


Tämä on pohjoismainen suuntaus. Kaupungin päättjät ja virkamiehet ovat käyneet tutustumassa mm. Oslon kuuluisaan päiväkotiin Margariinitehtaaseen, jossa on hoitopaikka jopa 500 lapselle. Se kuulostaa hurjalta, mutta paikka on valtavan suosittu ja sen tilat ovat mykistävät. Päiväkodissa on normaalien tilojen lisäksi mm. taidekasvatustiloja ja erillinen vesileikkihuone, jossa lapset voivat leikkiä vesiputouksilla, sekä todella iso erillisiin alueisiin jaettu piha.


Päivähoito on hyvä esimerkki palvelusta, jossa laatu syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Isojen henkilöstöresurssien ajatellaan tekevän päiväkodin toiminnasta vähemmän riskialtista mm. henkilöstön sairauslomien osalta. Liian pienessä päiväkodissa henkilöstövaje saattaa rasittaa vakavasti työssäjaksamista. Myös ammattitaitoinen johtajuus ja toiminnan suunnittelu saattaa olla helpompi toteuttaa isossa yksikössä. Hyvä johtaminen taas vaikuttaa suoraan hoitajien työssäviihtyvyyteen ja sitä kautta lasten päivähoidon laatuun.