Tein vuonna 2009 valtuustossa aloitteen, että kaupunki valmistelisi suunnitelman vaihtehtoisista keinoista liittää Munkkivuori raitiovaunuverkostoon. Silloin kaupungin vastaus ehdotukseen oli, että ”aloite tukee Helsingin kaupungin ja HKL-liikelaitoksen tavoitteita ja on ajankohtainen”. Nyt ratikkahanke on nytkähtänyt eteenpäin.Suunnitelmien mukaan raitiovaunuverkostoa olisi alunperin haaroitettu Munkkivuoren ostoskeskukseen vuoden 2020 jälkeen. Hetken ratikkalinja oli jo lähellä toteutumista, se oli nostettu liikennesuunnittelussa varahankkeeksi, jonka olisi voinut nostaa äkkiä pöydälle, jos joku muu investointi olisi yllättäen jäänyt toteuttamatta. Lopulta rahaa ei kuitenkaan ollut tarpeeksi ja suunnitelmat lykkääntyivät. Ratikkalinjasta on sittemmin laadittu piirroksia ja kustannusarvioita, mutta mitään ei ole tapahtunut.

 

Vuosi sitten kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingille uuden yleiskaavan, jossa päätettiin muuttaa osa moottoritietyyppisistä teistää kaupunkibulevardeille. Osa kaupunkilaisista on vastustanut bulevardisointia, osa taas kannattanut sitä. Kaupunginvaltuustssa ollaan oltu kallistumassa sille kannalle, että niin isoa projektia ei voi missään tapauksessa tehdä kertalaakista, vaan pitää aloittaa harvemmista kohteista.

 

Pormestarin esittämässä luonnoksessa Helsingin uudeksi toimintastrategiassa on nyt otettu kantaa siihen, että bulevardisoinnin aloittamista voisi kokeilla Vihdintiellä. Sen myötä kadun varteen tulisi paljon uusia taloja ja asukkaita, mikä luo tarpeen joukkoliikenteen kehittämiselle siellä. Samaan strategiaan sisältyy vaatimus raideliikenteeseen panostamisesta ympäristöystävällisenä liikennemuotona. Näiden kahden yhteisvaikkutuksesta onkin noussut pinnalle ajatus uudesta pikaraitiovaunureitistä, joka kulkisi keskustasta Vihdintielle.

 

Strategiaehdotuksessa todetaan, että "yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen pikaratikan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana.” Nämä kaksi hanketta kulkevat siis käsikädessä.

 

Uuden raitiovaunun reitti kulkisi alustavien kaavailujen mukaan Munkiseudun läpi Huopalahdentietä ostarin ohi pääteasemana ilmeiseti Pohjois-Haagan asema. Toisin sanoen munkkivuorelaiset ja niemenmäkeläiset saisivat kauan odotetun ratikkalinjan. Ratikkalinjasta laadittaisiin ensin periaatesuunnitelma ja kustannusarvio, sen jälkeen asiasta voi tehdä päätöksen, jos sille löytyy rahaa investointibudjetista. Suunnittelu on tarkoitus aloittaa kuulemma jo ensi vuonna.

 

Lähtökohdat Munkkivuoren ratikalle ovat nyt paremmat kuin koskaan ennen, kun ratikkalinja kytkeytyy bulevardisointisuunnitelmiin. Raitiovaunut ja metro ovat ympäristöystävällinen liikennemuoto, jonka käyttökustannukset ovat alhaisemmat kuin busseilla. Raideliikenne on paikallisesti päästötön ja edesauttaa Helsinkiä vähentämään kasvihuonepäästöjä. Nopean raideliikenteen ulottaminen Munkkivuoreen auttaisi myös vähentämään ruuhkia Helsingin keskustassa., varsinkin jos Turunväylän päätekohtaan rakennettaisiin espoolaisille pysäköintipaikkoja liityntäliikennettä varten.