Eduskunnan apulaisoikeusasiamies otti kantaa tekemääni kanteluun Postin toiminnasta. Tämä on ensimmäinen kantelu postijnjakelusta, jonka oikeusasiamiehen virasto on ottanut tutkittavakseen. Pyysin oikeusasiamiestä selvittämään yleisellä tasolla sitä, onko valtiovalta riittävästi huolehtinut velvoitteestaan huolehtia postinjakelun laadusta Suomessa. Kantelun taustalla olivat Munkinseudun asukkaiden kokemukset postinjakelun heikosta laaduta.

Apulaisoikeusasiamies ei löytänyt epäkohtia, jotka vaarantaisivat postinjakelun yleispalveluvelvoitteen eli yksityiskirjeet, joita on hyvin pieni osa postista. Se oli kohtuullisen odotettuakin, sillä yksityiskirjeiden osuus postista on hyvin pieni. Yleispalveluun eivät kuulu yrityskirjeet, kuten muassa laskut,, sanoma-, aikakaus- ja ilmaisjakelulehdet, mainokset eivätkä esimerkiksi verkkokaupan paketit. Viestintävirasto on poistanut pari vuotta sitten yleispalvelun piiristä myös kotimaan paketit ja ulkomailta saapuvat paketit.

 

Tähän ongelmaan apulaisoikeusasiamies otti kantaa. Hän kiinnitti huomiota siihen, valvotaanko nimenomaan viranomaiskirjeiden perillemenoa nykyään tarpeeksi. Hän toteaa ratkaisussaan, että viranomaiskirjeiden kulku näyttäisi jäävän yleispalvelukirjeiden käsittelylle asetettujen vaatimusten ja valvonnan ulkopuolelle. Viranomaiskirjeeiden kulku näyttää jäävän myös rikosoikeudellisen virkavastuun ulkopuolelle.

 

Apulaisoikeusasiamies päätti lähettää ratkaisunsa liikenne- ja viestintäministeriölle sen arvioimiseksi, pitäisikö postilain 21 pykälää Postin virkavastuusta täsmentää viranomaiskirjeiden perillemenon osalta. Postinkulku on hallituksessa liikenne- ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) vastuulla. Viestintävirasto turvaa postipalveluiden vähimmäistason Suomessa ja valvoo postilain noudattamista.

 

Postin mukaan sillä ei olisi velvollisuutta perillemenon valvontaan, mutta apulaisoikeusasiamies siis tulkitsee lakia toisin. Hän pitää epätyydyttävänä, että Postin vastuu on nykyään käytännössä rajoittunut vain pieneen murto-osaan postilähetyksistä. Apullaisoikeusasiamiehen mukaan on myös epätyydyttävää, että tämä vastuun rajoittaminen näyttää virkavastuun osalta perustuvan Postin omaan tulkintaan lainsäädännön tarkoituksesta.

 

Ministeriöllä on 1.4.2019 asti aikaa vastata apulaisoikeusasimiehen kysymykseen.